Затверджено: Протоколом

засідання координаційно-наглядової ради проекту

від 24.05.2016 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс бізнес-планів
 

(далі – Положення)

 

1. Загальні положення.

1.1. Положення розроблено в рамках реалізації проекту «Центр адаптації переселенців та підприємців із зони АТО та Криму у Вінницькій області», що фінансується Європейським Союзом згідно Грантового контракту №2015/357-294 від 26.03.2015 р. (далі – «Проект»). Виконавцем проекту є Департамент регіонального економічного розвитку Вінницької облдержадміністрації (далі – «Виконавець проекту»).

 1.2. Положення визначає порядок проведення конкурсу бізнес-планів (далі - Конкурс) з надання непрямої фінансової підтримки (далі – Фінансова підтримка) юридичним та фізичним особам-підприємцям (далі – Претенденти), які перемістилися із зони проведення антитерористичної операції та Криму шляхом компенсації витрат з придбання обладнання та інших основних засобів, в т.ч. нового, бувшого у використанні на реалізацію бізнес-проектів щодо організації, відновлення та\або розширення підприємницької діяльності у Вінницькій області.

1.3. Фінансова підтримка надається за рішенням Комісії, склад якої затверджується облдержадміністрацією, як Бенефіціаром Проекту.

 

2. Вимоги до Суб’єктів підприємництва

2.1. Право на участь в Конкурсі мають Претенденти, які відповідають наступним критеріям:

- мають статус внутрішньо переміщеної особи (для фізичних осіб), здійснювали підприємницьку діяльність у зоні АТО та Криму та провели чи планують провести перереєстрацію (зміну місцезнаходження) на території Вінницької області;

- зареєстровані на території Вінницької області починаючи з 01 квітня 2014 року. Статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО) повинен бути підтверджений відповідною довідкою про реєстрацію згідно постанови КМУ №509 від 01.10.2014 року.

2.2. Обов’язковою умовою отримання фінансової підтримки в рамках Проекту є наявність державної реєстрації (зміна місцезнаходження) суб’єкта підприємництва у Вінницькій області.

2.3. Перевага в отриманні Фінансової підтримки надається Претендентам, які пропонують до розгляду бізнес-плани для реалізації в наступних галузях: машинобудування, агропромисловий комплекс, легка промисловість, енергоефективність та ресурсозбереження, ІТ-технології, виробництво будівельних матеріалів, будівельні технології, запровадження екологічно безпечних проектів.

2.4. До розгляду не приймаються заявки Претендентів щодо яких:

- на дату звернення порушено справу про банкрутство, проводиться санація, або які перебувають у стадії ліквідації;

- основним видом діяльності є: виробництво алкогольних напоїв та тютюнових виробів, обмін валюти, діяльність з надання в оренду нерухомого майна, інвестиції в цінні папери;

- які подали недостовірну інформацію про фінансовий стан.

2.5. Обов’язковою умовою надання підтримки є створення робочих місць.

Розміри фінансової підтримки на реалізацію одного бізнес–плану:

- до  350 000 грн отримують  суб’єкти,  які  в  рамках  запропонованого  бізнес-плану планують створити не менше 7-ми робочих місць;

- до  240 000 грн  отримують  суб’єкти,  які  в  рамках  запропонованого  бізнес-плану планують створити не менше 5-ти робочих місць;

-  до 140 000 грн отримують  суб’єкти,  які  в  рамках  запропонованого  бізнес-плану планують створити не менше 3-х робочих місць;

-  до 50 000 грн отримують  суб’єкти,  які  в  рамках  запропонованого  бізнес-плану планують створити не менше 1 робочого місця (під одним робочим місцем розуміється у даному випадку власне сам підприємець).

2.6. Максимальний розмір будь-якої фінансової підтримки, що може бути надано одному Претенденту відповідно до Грантового контракту, не може перевищувати 350 000 грн. Фінансова підтримка може бути здійснена одному Претенденту за декількома угодами про закупівлю, але не більше вищезазначеної суми.  

2.7. Претенденти мають право на отримання відшкодування вже понесених витрат з придбання обладнання та інших основних засобів, яке придбано з дати початку реалізації проекту (після «26» березня 2015 р.)

2.8.      Претендент, який отримав Фінансову підтримку не може змінювати місце реєстрації та діяльності за межі Вінницької області протягом одного року від дати отримання.

 

3. Порядок проведення Конкурсу з отримання непрямої фінансової підтримки

3.1. Інформація про конкурс та терміни його проведення оголошується на сайті Проекту. Для участі в Конкурсі претенденти подають:

     -заявку, оформлену за встановленим зразком (Додаток 1);

     - за наявності завірені підприємством копії фінансової звітності (форма №1 та форма №2, податкової декларації для ФОП) за останній звітний рік (12 місяців) та на останню звітну дату;

- завірену копію договору купівлі-продажу, копії платіжного документа, накладної, вантажно-митної декларації товару, що планується придбати, тощо;

- завірені реєстраційні документи підприємства, ФОП  (копію паспорта та довідки про реєстрацію як ВПО відповідно до постанови КМУ №509 від 01.10.2014 р.);

     - бізнес-план.

3.2. Бізнес-план складається відповідно рекомендацій з його підготовки, які викладені у Додатку 2 до Положення.

3.3. Участь бізнес-плану в Конкурсі не означає передачу авторських прав. Всі права на бізнес-план залишаються за автором. Всі питання щодо авторських прав, у разі виникнення суперечок або розбіжностей, вирішуються згідно чинного законодавства.

3.4. Виконавцем проекту для надання послуг навчання зі складання бізнес-планів на конкурсній основі може бути залучено одну або декілька консалтингових компаній регіону.

Подані на Конкурс бізнес-плани не рецензуються та не повертаються.

 

4. Оцінка бізнес-планів та визначення переможців

4.1. Для оцінки бізнес-планів організатор Конкурсу формує Комісію у складі не менше 9 осіб.

4.2. Перевірку на відповідність вимогам Конкурсу здійснює Центр адаптації переселенців та підприємців із зони АТО та Криму у Вінницькій області (далі – офіс Проекту). У разі відповідності необхідним критеріям офіс Проекту готує стислу довідку та подає надані документи на розгляд Комісії.   

4.3.  Комісія вивчає подані заявки та за результатами оцінки і презентації проекту учасником (за бажанням учасника), приймає рішення та відбирає заявки претендентів, які отримають фінансування.

4.4. Оцінювання бізнес-плану здійснюватиметься за такими критеріями:

  1. кількість створення нових робочих місць;
  2. наявність чіткого фінансово-економічного обґрунтування проекту;
  3. економічна ефективність проекту.

4.5. Результати Конкурсу будуть оголошені через веб-сайт Проекту www.ardvin.org.ua. Результати Конкурсу є остаточними та не підлягають перегляду.

 

5. Порядок подання документів та договірні відносини

5.1. Претендент протягом 5-ти робочих днів від дати прийняття рішення про надання Фінансової підтримки надає не менш 3-х рахунків від різних постачальників на всі позиції відповідно до затвердженого бізнес-плану. До подальшої роботи приймається рахунок/и від постачальника за яким/якими запропоновано найнижчу

5.2. При відшкодуванні вже понесених витрат Претендент надає до офісу Проекту підтверджуючі факт сплати документи згідно Додатку 1, а саме договір купівлі-продажу, рахунок, копію платіжного документа, товарну накладну тощо. За результатами Конкурсу між Виконавцем проекту та суб’єктом підприємництва укладається договір про відшкодування витрат (Додаток 3). Відшкодування витрат здійснюється відповідно до умов укладеного

 

6. Моніторинг виконання умов Положення

6.1. Моніторинг виконання умов Положення Претендентами, які отримали фінансову підтримку, здійснюється протягом терміну реалізації Проекту та на підставі умов Договору між Виконавцем проекту та суб’єктом підприємництва.

6.2. Суб’єкт підприємництва зобов’язується забезпечити безперешкодний доступ на підприємство відповідальним працівникам Проекту, Виконавця проекту та представникам Європейського Союзу протягом терміну реалізації Проекту. У разі проведення Європейською комісією проміжної або післяпроектної оцінки чи моніторингу проекту, Суб’єкт підприємництва зобов’язаний надати уповноваженим нею особам будь-які документи чи інформацію, необхідні для проведення оцінки чи моніторингу.

6.3. У випадку виявлення за результатами проведеного моніторингу фактів невиконання умов договору, останній зобов’язаний повернути суму отриманої Фінансової підтримки в повному обсязі протягом 10 робочих днів з моменту отримання від Виконавця проекту відповідної письмової обґрунтованої вимоги. Відносини не врегульовані за згодою сторін,   вирішуються згідно чинного законодавства України.