Більша частина некомерційних організацій рано чи пізно зіштовхується з проблемою браку ресурсів для забезпечення своєї діяльності. Вирішенням цієї проблеми може стати ефективний процес фандрейзінгу. Кажучи простими словами, фандрейзінг – це процес залучення грошових коштів та інших ресурсів (людських, матеріальних, інформаційних і т.п.), які організація не може забезпечити самостійно, і які необхідні для реалізації певного проекту або діяльності організації в цілому.

Одним з найефективніших інструментів фандрейзінгу є написання проектів для отримання гранту.

Моніторинг всіх доступних можливостей та грантів для Вінницької області можна знайти на сайті Вінницької обласної асоціації органів місцевого самоврядування за посиланням: http://sg.vn.ua/category/grantu/