Додаток 2 до Положення

 про конкурс бізнес-планів

суб’єктів підприємництва, які постраждали

внаслідок конфлікту в Україні

 

Рекомендації з підготовки бізнес-плану

 

ПРИМІТКА:  Дані рекомендації  містять рекомендації, мета яких -  допомогти Вам у написанні Вашого бізнес-плану.

                                                                 

Ознайомлення з текстом цього документу це перший крок у розробці вашого бізнес-плану.

Не потрібно давати багато загальної інформації. Викладайте тільки ті факти, які стосуються безпосередньо Вашого бізнесу.

Наведена нижче інформація носить рекомендаційний характер. Ви можете змінювати структуру Вашого бізнес-плану, додавати чи вилучати певні розділи, в залежності від специфіки Вашого бізнесу.

Бізнес-план має бути складений українською або російською мовами (за бажанням).

Загальний обсяг текстової частини (без додатків, фінансових розрахунків)  не має перевищувати 8-ми сторінок.  

 

Резюме.

Цей розділ знаходиться в бізнес-плані на початку, але заповнюється після того, як готовий весь бізнес-план, і являє собою підсумок вашого бізнес-плану. За об’ємом – не більше, ніж одна сторінка. Містить дуже коротко інформацію про наступне:

  • Юридичний статус підприємства;
  • Товари та послуги з урахуванням їх унікальних характеристик;
  • На кого орієнтований ваш товар чи послуга;
  • Як формується ціна;
  • Скільки потрібно вкласти коштів у бізнес;
  • Який очікується прибуток за рік.

 

I. Компанія та її продукти

В цьому розділі Ви маєте подати детальний опис майбутнього підприємства. Ви повинні чітко представити бізнес, яким ви займаєтесь, товар чи послугу, яку ви пропонуєте, та характеристику вашої галузі.

Опишіть, у якій галузі працює ваша компанія, або у яку галузь вона має намір увійти, які товари чи послуги вона пропонує і хто є або буде її головними клієнтами. Крім того, необхідно визначити форму власності та юридичний статус компанії. Отримайте консультацію у юриста з приводу того, яка форма власності та юридичний статус найкращі у вашому випадку.

Опишіть товари або послуги, які продаватимуться. Окресліть різницю між тим, що зараз є на ринку, та тим, що ви запропонуєте. Вкажіть скільки додатково планується створити робочих місць.

 

II. Дослідження та аналіз ринку

Мета цього розділу - представити достатню кількість фактів для того, щоб дізнатися, чи матиме ваш товар/ послуга ринок збуту, та чи зможете ви  досягти достатніх обсягів збуту,  незважаючи на конкурентний ринок. Майже всі подальші розділи інвестиційної пропозиції залежать від прогнозованих обсягів збуту, отриманих у цьому розділі. Рівень реалізації, який ви прогнозуєте, спираючись на дослідження та аналіз ринку, безпосередньо впливає на масштаби операційної діяльності, маркетинговий план та суму необхідних інвестицій.

В цьому розділі дайте відповіді на питання:

Хто буде споживачами вашого товару чи користувачами послуги? Який обсяг ринку споживачів?  Хто буде головними покупцями, та де вони знаходяться? Що лежить в основі їхнього рішення про покупку: ціна, якість, сервіс, особистий контакт або певна комбінація цих факторів?

Опишіть основний ринок для вашого продукту, як географічно, так і у вираженні обсягів реалізації.

 Крім того, опишіть сезонні коливання та потенційне річне зростання всього ринку для вашого товару чи послуги, та доречно визначити основні фактори, які впливають на це зростання (тенденції у галузі, економічні тенденції, урядова політика, міграції населення).

Зробіть реалістичну оцінку сильних та слабких сторін конкуруючих товарів та послуг та назвіть компанії, які поставляють їх. Порівняйте ці конкурентні товари або послуги за ціною, виконанням, сервісом, гарантією та  іншими відповідними характеристиками. Надайте короткий огляд поточних переваг конкурентних товарів та послуг та вкажіть, чому вони не задовольняють потреби споживача на ваш погляд.

Зробіть резюме тих особливостей вашого товару або послуги, завдяки яким на нього буде попит всупереч наявній та потенційній конкуренції. На основі вашої оцінки переваг вашого товару або послуги,  розміру та тенденції ринку, споживачів, конкурентів та їхньої продукції маєте визначити ваші обсяги реалізації  в одиницях та гривнях на рік (12 місяців). Не забудьте зазначити усі припущення, на підставі яких здійснюються ваші прогнози.

IIIМаркетинговий план

Опишіть загальну концепцію маркетингу та стратегію компанії. Вони повинні виходити з маркетингового дослідження та оцінки ринку. Вони повинні містити огляд споживачів тієї цільової групи, на  яку буде спрямована початкова рекламна компанія по збуту, а також інших груп, на яких будуть спрямовані пізніші зусилля для збільшення обсягу реалізації.

Політика ціноутворення – важливий комплекс рішень, які вам доведеться прийняти. Ціна повинна бути оптимальною для того, щоб потрапити на ринок, утримати позицію та отримувати прибутки.

Зазначте ціну, яка буде встановлена на ваш товар або послугу, та порівняйте вашу політику ціноутворення з політикою ваших головних конкурентів.

Опишіть методи, які будуть використані для реалізації та дистрибуції товару або послуги. 

Опишіть підходи, які ви використаєте для того, щоб привернути увагу потенційних покупців до свого продукту. Яка буде вартість реклами? Якщо реклама буде суттєвим пунктом витрат, необхідно навести опис того, яким чином та коли ці витрати будуть зроблені.

 

IV. Операційний план

Розділ "Операційний план" містить опис технологічного процесу і змін, які повинні відбутися в міру розвитку підприємства. Необхідно відобразити загальний підхід підприємства до організації виробництва, перелік джерел сировини і матеріалів, технологічного обладнання (найменування та основні характеристики), потреби підприємства в приміщеннях, комунікаціях, джерелах енергії, вимоги щодо трудових ресурсів (персонал, умови оплати і стимулювання, умови праці, структура і склад підрозділів, навчання персоналу, передбачувані зміни в структурі персоналу в міру розвитку підприємства).

 

Вказані нижче параметри досить загальні для того, щоб охопити різні види підприємств. Тільки ті з них, які важливі для вашого підприємства, повинні бути відображені у бізнес–плані.

Опишіть заплановане місце розташування підприємства та вкажіть переваги та недоліки цього місця з огляду на близькість до споживачів.

Опишіть, яким чином та коли площа та обладнання будуть у розпорядженні для того, щоб розпочати бізнес.

 Опишіть будь-які плани стосовно добудови чи перебудови площі. Поясніть потреби в обладнанні та вкажіть вартість та часові рамки таких закупок.

Опишіть процес виробництва вашого товару або послуги. Стисло опишіть ваш підхід до контролю якості,  виробництва та інвентаризації.  Що інноваційного ви передбачаєте застосувати в процесі виробництва?

Працівники якої кваліфікації або навичок повинні бути залучені щоб виробляти товар або надавати послугу? Якщо ваші (їх) навички недостатні, опишіть, як ви будете підвищувати кваліфікацію?

 

V. Керівництво та персонал

Управлінська команда – це ключ до перетворення хорошої ідеї на успішний бізнес.

Опишіть конкретні обов’язки та відповідальність кожного ключового члена управлінської команди.

 Для кожної особи наведіть стислий опис її досвіду та освіти, зосереджений на її здатності виконувати  призначену роль.

Вкажіть доходи, які виплачуватимуться власникові або власникам.  

Вкажіть кількість та опишіть організаційну структуру виконавчого персоналу. Скільки робочих місць планується створити додатково? Чи є такі фахівці на регіональному ринку?

 

VI. Фінансовий план

Мета "Фінансового плану" полягає в тому, щоб сформулювати і представити детальну інформацію, що відображає очікувані фінансові результати діяльності підприємства. Для вже існуючого бізнесу доцільно показати фінансові дані за попередні роки.

В цьому розділі мають бути вказані джерела надходження та використання коштів, зроблений прогноз доходів та витрат на 12 місяців та наведені розрахунки.

Після того, як ви завершили підготовку викладеного вище, зробіть основні висновки (наприклад, коли можна очікувати досягнення беззбитковості підприємства). Поясніть всі свої припущення та джерела  ваших даних.

 

VII.  Додаток (допоміжні дані)

Додаткова інформація, яка підтримує або обґрунтовує ваш бізнес-план, завжди корисна. Далі наведені види інформації, які можуть бути корисні.

А. КОПІЯ ДОГОВОРУ ПРО ОРЕНДУ ЧИ ДОКУМЕНТ НА ПРАВО ВЛАСНОСТІ (ЗА НАЯВНОСТІ)

Б. ОСОБЛИВІ НАГОРОДИ ТА ВИЗНАННЯ (що стосуються даного виду діяльності)

В. БУДЬ-ЯКА ІНФОРМАЦІЯ, ЯКА НЕОБХІДНА ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ПІДТРИМАТИ ОСНОВНІ ПУНКТИ БІЗНЕС-ПЛАНУ, НАПРИКЛАД, ОПИТУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ, ВИРІЗКИ З ГАЗЕТ ТА ЖУРНАЛІВ, ФОТО ТОЩО.


Заванажити Рекомендації з підготовки бізнес-плану