17 січня в Hub «Місто змістів» відбулось обговорення проєкту Стратегії збалансованого регіонального розвитку на період 2021-2027 рр. із представниками  36 ОТГ області.

 

 У 2019 році Вінницька обласна державна адміністрація розпочала процес стратегічного  планування на 2021-2027 роки і у 2020 році має бути розроблено та затверджено документ. Над проєктом документу  працювали усі структурні підрозділи Вінницької ОДА, громадські організації, експерти та Агенція регіонального розвитку Вінницької області, яка виступила модератором процесу.

Під час зустрічі Олена Козлюк, експертка  Агенції ознайомила присутніх із концепцією проєкту Стратегії збалансованого регіонального розвитку на період 2021-2027 рр. Під час написання Стратегії враховувались передумови, ключові виклики, припущення та переваги розвитку регіону, аналізувались та опрацьовувались  національні документи, а також стратегії громад Вінницької області.

Отже, на найближчі 7 років стратегічними пріоритетами розвитку регіону визначено:

  1. Конкурентоздатний регіон на основі інноваційного та сталого розвитку
  2. Регіон належного та ефективного урядування
  3. Регіон спроможних громад та успішних людей
  4. Регіон безпечного середовища

Стратегічні цілі, визначені у Стратегії, буде реалізовано через систему оперативних цілей. Їх реалізація передбачає конкретизацію оперативних цілей та завдань як для соціально-економічної системи регіону загалом, так і для окремих територій – районів, територіальних громад, міст, селищ, сіл.

Також, експертка підкреслила, що в методологію розробки Стратегії внесено зміни, які зобов’язують регіони не менше однієї цілі розробити на засадах смарт-спеціалізації, що дозволить регіону залучати кошти  із фондів ЄС та державного бюджету на реалізацію інфраструктурних та соціальних проєктів з метою підвищення конкурентоспроможності регіону не лише на рівні країни, але й за її межами.

З метою досягнення цілей та завдань  Стратегії має бути  створено конкретний план заходів з її реалізації. Наразі здійснюється розроблення проєкту Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Вінницької області на 2021-2027 роки. Оголошено збір проєктних ідей, які  будуть включені до Плану заходів у вигляді технічних завдань до проєктів регіонального розвитку та проводяться консультації, щодо їх підготовки відповідно до певного стандарту.

Із тенденціями та вимогами до проектів регіонального розвитку, які можуть отримати фінансову підтримку з ДФРР, та ін. ознайомила присутніх Бабич Людмила Миколаївна, начальник відділу централізованих капіталовкладень, Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку  Вінницької облдержадміністарції та  Наталія Гижко, директорка Агенції регіонального розвитку Вінницької області.

 

Довідково:

Формування Стратегії забезпечується відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної політики» та постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів» (із змінами)                       

На Вінниччині робота в даному напрямку ведеться відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 2 листопада 2018р. № 840 «Про утворення робочої групи з розроблення проєкту Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року», на виконання постанови Кабміну  Міністрів України від 14 листопада 2018 р. № 959 «Про Порядок розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених Стратегії і плану заходів».

Смарт-спеціалізація — підхід, що передбачає аргументоване визначення суб’єктами регіонального розвитку в рамках регіональної стратегії окремих стратегічних цілей та завдань щодо розвитку видів економічної діяльності, які мають інноваційний потенціал з урахуванням конкурентних переваг регіону та сприяють трансформації секторів економіки в більш ефективні. Впровадження смарт-спеціалізації у стратегічне планування розвитку регіону здійснюється з метою:

-забезпечення сталого розвитку регіону;

-підвищення ефективності управління інноваційними процесами у регіоні;

-створення сприятливого середовища для інноваційної діяльності;

-підвищення рівня інноваційної та інвестиційної активності регіону.