На що можна отримати кошти?
Для придбання техніки, обладнання,
поновлення обігових коштів, у тому числі для придбання маточного поголів’я сільськогосподарських
тварин (телиць, нетелей, корів, свиноматок, ярок, вівцематок, кізочок та козоматок)
проведення оцінки відповідності виробництва органічної продукції (сировини),
виробництва та переробки сільськогосподарської продукції,

 

будівництва та реконструкції виробничих і невиробничих приміщень, для закладення багаторічних
насаджень,
розвитку кредитної та обслуговуючої кооперації, у тому числі для сплати пайових внесків до пайових
фондів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, утворених фермерськими
господарствами самостійно або разом з членами особистих селянських господарств,
зрошення та меліорації земель.
Перелік документів, які подаються для участі у конкурсі, передбачений п. 8 Постанови Кабінету
Міністрів України № 1102 від 25 серпня 2008 р. (зі змінами) за посиланням
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1102-2004-%D0%BF#Text
Фермерські господарства подають до регіональної комісії заявку у двох примірниках за
формою, визначеною Мінекономіки, і такі документи:
копію статуту фермерського господарства із статусом юридичної особи або копію договору про
створення сімейного фермерського господарства - для фермерських господарств, що створені без
набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 8-1 Закону України “Про фермерське
господарство”;
копію статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, членом якого є фермерське
господарство, або протокол рішення установчих зборів про створення такого кооперативу (в разі
наявності);
копії документів, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;
довідку про реквізити банківського рахунку фермерського господарства;
довідку, видану виконавчим комітетом сільської, селищної чи міської ради, районної,
Севастопольської міської держадміністрацій, про те, що фермерське господарство має відокремлену
фермерську садибу (для надання фінансової підтримки на безповоротній основі);
баланс та звіт про фінансові результати фермерського господарства за останній звітний період за
встановленою формою.
Для одержання фінансової підтримки на поворотній основі також подаються:
довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану органами доходів і
зборів;
копію заяви про перехід на виробництво органічної продукції (сировини), поданої до органу з
оцінки відповідності (у разі наявності);
копію титульної сторінки проектно-кошторисної документації на створення та зрошення
багаторічних насаджень (у разі наявності);
бізнес-план з техніко-економічним обґрунтуванням доцільності надання фінансової підтримки
фермерському господарству із зазначенням графіка повернення коштів;
пропозиція фермерського господарства щодо способу забезпечення виконання зобов'язання.
Заявки та документи для участі в конкурсі приймаються регіональними комісіями з 21 липня
2020 року по 19 серпня 2020 року. Вінницьке відділення (21050, м. Вінниця, вул. Соборна,15а, кім.
511). Заявки та документи подаються керівником фермерського господарства (уповноваженою
особою) особисто або надсилаються рекомендованим листом на адресу регіонального відділення
Укрдержфонду. Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

Джерело: Український державний фонд підтримки фермерських господарств
https://udf.gov.ua/index.php/fondnews/129-uvaga-
konkurs?fbclid=IwAR3EKEfr6jfsWOI_QCD8u_E6pARlnpDk1RaAkPNUMe-efU_2f_hc3UsjNf0