Запрошуємо голів та заступників голів, керівників земельних відділів, землевпорядників та
архітекторів територіальних громад Вінницької області взяти участь у вебінарі “Геоінформаційна
система, як дієвий інструмент для управління активами громади”. Який допоможе дізнатись яким
чином геоінформаційна система вирішує найважливіші питання з життя та управління територіальної
громади.


Вебінар відбудеться 9 лютого 2021 року з 10 до 13 години.


Для участі в вебінарі зареєструйтесь за посиланням
https://docs.google.com/forms/d/1r3Gujc0Sk0gcHrdQAgZpM5CFMPi3dNz31l-_RwqIXp4/edit.


Організатори: Агенція регіонального розвитку Вінницької області спільно з MagneticOne Municipal
Technologies.

Детальніше про ГІС читайте у статті далі.

 Для чого ГІС громаді?

 

Чим більше у керівника буде точної і актуальної інформації, тим легше йому буде приймати обґрунтовані рішення і здійснювати ефективні дії. Якісне управління наявними ресурсами (трудовими, земельними, економічними тощо), планування розвитку і оперативного управління всіма сферами життєдіяльності територіальної громади досягається шляхом використанням автоматизованої системи збору, збереження та аналізу просторової інформації. Впроваджуйте геоінформаційну систему та мобільний картографічний додаток для підвищення ефективності розв’язання проблем сільської місцевості.

Вигоди від впровадження ГІС:

 • інформація, яка зберігається в ГІС дозволяє оперативно приймати обґрунтовані рішення в галузі землекористування;
 • проаналізована, структурована та геокодована (просторово прив’язана) інформація дає можливість отримати необхідні карти, переліки, витяги (схеми сучасного використання земель ОТГ та ін.), знайти можливості для наповнення бюджету;
 • повна та актуальна інформація, яка сконцентрована в ГІС, зменшує кількість звернень до органів влади, як наслідок, зменшує корупційну складову суспільних відносин;
 • зібрана на одному ГІС-ресурсі інформація захищена від дублювання та маніпулювання, допомагає у вирішенні земельних спорів, розгляд яких покладено на керівництво ОТГ.

ГІС допоможе управляти потенціалом територіальної громади, а саме:

 • здійснювати аналіз та моніторинг структури землекористування (розподіл земель за власниками й формами власності, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності), загроз і ризиків сільської місцевості;
 • аналізувати виробничу, управлінську та побутову інфраструктури сільської території;
 • оцінити якість ґрунтів, їхню потенційну врожайність, агроекологічний стан, деградаційні процеси, багаторічних змін цих параметрів;
 • здійснити аналіз ефективності ведення сільського господарства;
 • здійснити моніторинг лісового фонду (вирубок та залісненості) та лісогосподарських проблем (протиерозійних заходів), визначайте їх гостроту та послідовність вирішення;
 • ведсти облік об’єктів водного фонду (ставір, річок, озер, каналів тощо) і водного господарства, аналіз водогосподарських проблем (якість води, забрудненість);
 • досліджувати соціальні негаразди сільської місцевості через моніторинг об’єктів соціальної інфраструктури (шкіл, дитячих садків, лікарень, будинків культури, музичних шкіл, бібліотек тощо);
 • аналізувати та оцінвати гостроту екологічних, медико-географічних, природоохоронних, рекреаційних проблем ОТГ;
 • здійснюйвати автоматизований облік об’єктів та земель комунальної власності. Дізнавайтеся, яке нерухоме майно належить ОТГ, його площу, адресу розташування, кому і за якою ціною воно здається в оренду, які об’єкти ще не орендовані;
 • впроваджувати інтерактивну платформу (геоінформаційна система і мобільний додаток) для детального відображення та ознайомлення потенційних інвесторів з об’єктами інвестування;
 • здійснюйвати моніторинг та оперативне реагування на інциденти (ДТП, несприятливі фізико-географічні та погодні умови: снігові замети, пожежі тощо). Отримайте можливість опрацьовувати великі об’єми звернень, збирати дані про проблеми й стежити за їх вирішенням;
 • відображати об’єкти сільського, зеленого, аграрного, етнографічного та інших видів туризму.

Структура ГІС для управління територіальною громадою:

 • базові геоінформаційні ресурси: ортофотоплан, схеми зонування, генеральний план населеного пункту, єдина топографо-геодезична основа з реєстром географічних назв (вулиць, річок), шаром будівель і споруд тощо;
 • тематичні інформаційні ресурси доповнені відповідною атрибутивною складовою: мережа об’єктів соціальної інфраструктури, сільськогосподарських та лісогосподарських угідь, об’єктів рекреаційного призначення, природних ресурсів, джерел забруднення поверхневих і ґрунтових вод, інвестиційні об’єкти та пропозиції та багато інших;
 • комплексні або проблемно-орієнтовані інформаційні ресурси, які є сукупністю базових та тематичних ресурсів, що об’єднуються в певну систему з утворенням нового ресурсу для розв’язання проблемної задачі по управлінню територією. Наприклад, карта історії полів з інформацією про всі агротехнічні заходи, зони можливого затоплення і руйнування угідь, охорони пам’яток природи, туристичні маршрути та ін.