Запрошуємо керівників та  фахівці з ведення лісового господарства лісових підприємств області та їх підрозділів взяти участь у вебінарі «Геоінформаційна система для управління лісовим господарством», який відбудеться 10 лютого 2021 року о 10 годині на платформі GoogleMeet за посиланням https://meet.google.com/yrv-eeyw-dwo .

 Вебінар допоможе дізнатися яким чином геоінформаційна система вирішує практичні завдання щодо розробки комплексу заходів, спрямованих на забезпечення раціонального ведення лісового господарства і користування лісовим фондом, ефективного відтворення, охорони і захисту лісів.

Для участі в вебінарі потрібно попередньо зареєструватись за посиланням https://docs.google.com/forms/d/1OSpQgz29LrbGDLx-Z-LmMOYDCqaR0gFgVUG8DYpQ1M8/edit 

Захід проводиться Агенцією регіонального розвитку Вінницької області спільно з MagneticOne Municipal Technologies.

 

Більше про застосування  ГІС у лісовому господарстві читайте далі в статті:

Головне завдання впровадження геоінформаційної системи (ГІС) у сферу лісового господарства – забезпечення фахівців лісового господарства та органів державної влади просторовою інформацією про лісові ресурси, забезпечення контролю за станом та використанням лісового фонду. Геоінформаційна система вирішує практичні завдання щодо розробки комплексу заходів, спрямованих на забезпечення раціонального ведення лісового господарства і користування лісовим фондом, ефективного відтворення, охорони і захисту лісів.

Нормативно-правова база впровадження ГІС управління лісовим господарством:

 • Лісовий кодекс України;
 • Закон України “Про національну інфраструктуру геопросторових даних”;
 • Закону України “Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів”.

Впровадження сучасних геоінформаційних технологій (ГІС, мобільного картографічного додатку, мобільних колекторів збору даних та ін.) розширює можливості оцінки лісового фонду шляхом формування тематичних карт, отримання детальної інформації про окремі ділянки лісів, прогнозування динаміки лісового фонду за різних сценаріїв організації лісогосподарського виробництва, побудови поверхонь і розрізів рельєфу та дає змогу забезпечити стале управління лісами на всіх рівнях (лісництво, лісогосподарське підприємство, громаду, область).

Можливості геоінформаційної системи:

 • збір, збереження, накопичення та аналіз просторової бази лісових ресурсів регіону, забезпечення первинного обліку лісів і регіонального лісового кадастру;
 • здійснення науково обґрунтованого розрахунку та контролю оптимального користування лісом з урахуванням екологічних та економічних чинників;
 • об’єктивна оцінка стану рослинного покриву регіону з урахуванням рельєфу місцевості, гідрологічного та кліматичного режимів та інших чинників і ризиків з послідовним внесенням поправок в стратегію управління лісовими ресурсами;
 • впровадження новітніх геоінформаційних технологій оперативної інвентаризації лісів, екологічного моніторингу стану лісів, лісопатологічного та протипожежного обстеження за допомогою спеціалізованого мобільного додатку;
 • оперативне реагування на швидкозмінні ситуації у лісовому фонді: при актуалізації лісового фонду, виникненні вогнищ шкідників чи хвороб, для визначення санітарного стану лісів, для моніторингу та екологічного прогнозу, для обліку рідкісних видів тварин і рослин, визначайте оптимальні умови їх проживання.
 • визначення обсягів робіт щодо відновлення лісів і лісорозведення, охорони лісів від пожеж, захисту від шкідників і хвороб та інших лісогосподарських заходів, а також порядку і способів їх проведення;
 • встановлення віку стиглості деревостанів;
 • проведення лісової сертифікації - оцінка відповідності системи ведення лісового господарства встановленим міжнародним вимогам щодо управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку.

Структура бази даних ГІС для лісового господарства:

 • базові геоінформаційні ресурси: єдина електронна картографічна основа (ортофотоплани, планшети лісових господарств), сучасний адміністративно-територіальний устрій території, лісогосподарське, ландшафтне, грунтово-кліматичне районування, природно-ресурсний потенціал (рельєф, ґрунтовий та рослинний покрив, річкову мережу, мінеральні ресурси) та географічні умови території, дорожньо- транспортна інфраструктура, реєстр географічних назв (джерел, річок, лісових урочищ) тощо;
 • тематичні інформаційні ресурси доповнені відповідною атрибутивною складовою: межі лісництв, кварталів, виділів, просіки, дороги, джерела забруднення лісових екосистем, нормативно-грошова оцінка лісів (оцінка земель лісового фонду, земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення), санітарний стан лісів (вік дерев, бонітет, середня висота, середній діаметр, запас деревостану, породний склад лісів, категорія захищеності лісу та багато інших;
 • аналітичні інформаційні ресурси: зони ушкодження лісів шкідниками та хворобами, іншими природними факторами (вітровали, буреломи, сніголами), зони техногенного забруднення лісів і земель лісового фонду та інші, ареали поширення лісових пожеж (кількість лісових пожеж, сума завданих збитків, об’єм згорілого лісу),  обстеження і дослідження лісових природних комплексів (ландшафтні, ґрунтові, лісотипологічні, лісобіологічні, інші обстеження).