26 жовтня 2021 року, команда Агенції спільно з експертами Інституту економіки та прогнозування НАН України (далі Інститут) повели онлайн-семінар "Економічний розвиток регіонів через впровадження смартспеціалізації". Учасниками якого стали майже два десятки представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області, Вінницької й Хмільницької міських громад. Експертами виступили Юлія Рижкова, наукова співробітниця Інституту, Єгоров Ігор, завідувач відділу інноваційної політики, економіки та організації високих технологій Інституту, член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор, Грига Віталій, старший науковий співробітник Інституту, кандидат економічних наук та Наталія Гижко, директорка Агенції регіонального розвитку Вінницької області.

 

Протягом двох годин учасники заходу обговорювали важливі практичні та теоретичні аспекти розвитку регіону в контексті смартспеціалізації.

Грига Віталій, розповів про сутність смартспеціалізації, а також пан Віталій вважає, що перевагою впровадження смартспеціалізації  на рівні регіону є ефективне використання інноваційного потенціалу для сталого соціально-економічного розвитку, що призведе до підвищення його конкурентоспроможності. Іншим питанням, яке Віталій підняв для обговорення -  джерела залучення коштів для розвитку напрямків смартспеціалізації та зрозумілі порядки виділення коштів із бюджетів.

Юлія Рижкова, розповіла про досвід визначення та напрями смартспеціалізацій  м. Києва, Київської, Миколаївської та Харківської областей. Цікавим також було почути досвід створення кластеру медичного/лікувального туризму у країнах Східної Європи, а саме Латвійського кластера оздоровчого туризму (Latvian Health Tourism Cluster (LHTC), Литовського кластера медичного туризму (Lithuanian Medical Tourism Cluster LITCAREО), Медичного кластера «Здоров'я Румунії» (The Medical Cluster “Health Romania), Кварнерського кластеру оздоровчого туризму (Kvarner Health Tourism Cluster), Загребського кластера оздоровлення туризму (Zagreb Health Tourism Cluster), Кластеру індустрії охорони здоров’я Берлін-Бранденбурга (The HealthCapital cluster Berlin-Brandenburg) кожен із яких має свою систему стратегічних пріоритетів та різну кількість учасників.

Наталія Гижко, поділилась досвідом Вінницької області в процесі пошуку смартспеціалізації (проведено більш як 10 різноформатних заходів, 2 дослідження) та отриманими результатами - напрямками смартспеціалізації Проте, Наталія зазначила, що це тільки початок, а подальший розвиток визначених напрямків смартспеціалізації потребує системних дій. В планах команди є налагодження партнерства з Львівською областю в напрямку медичного туризму та обмін досвідом щодо розвитку смартспеціалізації в рамках реалізації проєкту «Створення інформаційно-аналітичної системи управління регіональним розвитком, як якісної підсистеми в стратегічному плануванні територій Вінницької області», за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу в рамках угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України.

Ігор Єгоров, поділився про законодавчі ініціативи з питань розвитку інновацій, до яких залучені франківці Інституту. Ці ініціативи направлені, в тому числі на збільшення фінансових інструментів з держбюджету на розвиток інновацій, підтримку сатрапів та ін.  

Захід організовано Агенцією регіонального розвитку Вінницької області спільно з Інститутом економіки та прогнозування НАН України в рамках  стратегічної цілі 1 Конкурентоздатний регіон на основі інноваційного та сталого розвитку Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року Стратегії збалансованого регіонального розвитку на період 2021-2027 рр., що передбачає розвиток смартспеціалізації.

Довідково про смартспеціалізацію.

Смартспеціалізація (далі «S3», – від англ. Smart Specialisation Strategy) – концепція та політика інноваційного регіонального розвитку Європейського Союзу, яка сприяє економічному зростанню в регіонах через краще розкриття його потенціалу. Смартспеціалізація базується на партнерстві між представниками бізнесу, влади, науково-технічних установ та громадськості. Особливість цієї політики полягає в тому, що влада спонукає та стимулює підприємців, науку та розробників краще співпрацювати з підприємствами для розкриття головних напрямів та/чи секторів спеціалізації регіону. Кластери є важливими в цій концепції і як головні «блоки» для будівництва такої спеціалізації, і як засоби впровадження цієї стратегії.