Закон України “Про засади державної регіональної політики” від 05 лютого 2015 року визначив місце і роль АРР, як одного із ключових суб’єктів та важливого інституційного чинника у реалізації ефективної державної регіональної політики.

Агенції регіонального розвитку є одними з найбільш перспективними інституціями забезпечення сталого регіонального розвитку. Інструментарієм Агенцій у забезпеченні сталого регіонального розвитку та активізації соціально-економічного розвитку територій є проєктний підхід, який сприяє активізації співпраці всіх суб’єктів регіональної політики.

У листопаді команда Агенції регіонального розвитку Вінницької області перебувала у м. Житомир разом із 5 Агенціями з Житомирської, Рівненської, Луганської, Тернопільської та Закарпатської областей вдосконалювала свої навички з написання та управління проєктами під час тренінгу «Проєктний менеджмент: підготовка проєктів на основі логіко-структурного підходу», який провели тренери Олег Кулініч та Наталія Вальтер-Буйнова.

Три «кити» успішного проєкту це актуальна ідея проєкту, якісно складена заявка та релевантний донор. Отож, під керівництвом тренерів команди Агенцій практикували різні методи  пошуку проєктних ідей («Квітка лотоса», «діаграма Ісікави»), закріпили на практиці метод «Дерева проблем» та «Дерева цілей» для формулювання мети та завдань проєкту, а також підвищили свої компетенції в складанні логіко-структурної матриці проєкту, яка є обов’язковою складовою проєктної заявки європейських грантів.

Протягом тренінгових днів команди Агенцій напрацьовували ідеї міжрегіональних проєктів для подальшого партнерства з метою розвитку регіонів. А також нагадаємо, що в рамках попередніх  тренінгів Агенції вже напрацювали механізм фінансового інструменту (регіонального фонду) для накопичення ресурсів для підтримки реалізації проєктів у областях. Найбільш прийнятною моделлю було визначено відокремлення окремого напрямку діяльності АРР під назвою «Регіональний фонд підтримки області», який буде займатись як просвітницькою діяльністю у розв'язання актуальних проблем розвитку регіону, так і наданню допомоги в адмініструванні конкурсів проєктів місцевого розвитку.

Тренінг було організовано Агенцією регіонального розвитку Житомирської області в рамках реалізації партнерського проєкту «Розвиток міжрегіональної співпраці шляхом створення інструментарію та інфраструктури міжрегіонального розвитку», за підтримки програми КПКВК 2751270 «Підтримка регіональної політики в Україні», що впроваджується Агенцією регіонального розвитку Закарпатської області.